Oguz Kadioglu Architecture and Construction & TID Consulting LLC

Oguz Kadioglu Architecture and Construction & TID Consulting LLC ilə TID Consulting MMC arasında mühasibat xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə imzalanmışdır. Hər iki şirkət uzunmüddətli əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. 2012-ci ildə təsis edldiyinə baxmayaraq Oguz Kadioglu şirkəti bir sıra uğurlu layihələrə imza atmışdır.