Müqavilə hüququ

 

 

İki və ya bir neçə şəxsin mülki hüquqlarının və vəzifələrinin müəyyən edilməsi, dəyişdirilməsi və ya dayandırılması haqqında razılaşma müqavilə hesab olunur.

Aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

  • Şirkətlərin müqavilə bağlaması ilə əlaqədar, müştərilərin iş ortaqları ilə danışıqların aparılması daxil olmaqla müqaviləqabağı işlərin aparılması;
  • Müqavilələrə əlavə olaraq ixtilaf protokolunun hazırlanması;
  • Müqavilələrin ilkin variantının hazırılması;
  • Müqavilələrin hazırlanması və bağlanması;
  • Müqavilələrin sona çatdırılması;
  • Bağlanmış müqavilələrin analizi və dair hesabatları;
  • Müqavilələrin şərtlərinə qeyri-dəqiq və ya qətiyyən əməl etməmə hallarında iradların hazırlanması;