Qeydiyyat sənədləri – Nümayəndəlik

 

 

Xarici hüquqi şəxsin Nümayəndəliyi və ya Filialının qeydiyyatı üçün lazımi sənədlər

  • Nümayəndəliyin və ya Filialın yaradılması və onun rəhbərinin və ya qanuni təmsilçisinin təyin edilməsi barədə həmin Nümayəndəliyi və ya Filialı yaradan xarici hüquqi şəxsin qərarının əsli və ya notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti;
  • Nümayəndəliyi və ya Filialı yaradan xarici hüquqi şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə 2 nüsxədə;
  • Nümayəndəliyin və ya Filialın təsisçisi olan hüquqi şəxsin xarici ölkədə qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər- qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
  • Nümayəndəliyin və ya Filialın hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd;
  • Nümayəndəliyin və ya Filialın idarə olunması məqsədi ilə nümayəndəliyin və ya filialın rəhbərinə verilən etibarnamə;
  • Sənədlərin dövlət qeydiyyatına təqdim edilməsi məqsədi ilə nümayəndəyə verilən etibarnamə;
  • Xarici bankların və sığorta şirkətlərinin, xarici ali və orta təhsil müəssisələrinin nümayəndəlikləri və ya filialları yaradıldıqda həmçinin müvafiq fəaliyyətin keçirilməsi üçün aidiyyatı orqanın ilkin razılığı barədə sənəd tələb olunur.

Bütün sənədlər  MDB dövlətləri və Türkiyə Respublikası istisna olmaqla apostil olunmalıdlr.

Qərarda və etibarnamədə etibar edənlərin və qərar verənlərin səlahiyyətlərinin notarius tərəfindən yoxlanılması və onların buna səlahiyyətli olması barədə qeyd olmalıdır.