Baku International Tobacco şirkəti ilə TİD Konsaltinq MMC arasında xidmət müqaviləsi

Baku International Tobacco şirkəti ilə TİD Konsaltinq MMC arasında xidmət müqaviləsi imzalandı. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanın konsaltinq bazarında öz sözünü demiş bir şirkət olaraq TİD Konasltinq MMC-nin inkşaf yolundakı növbəti uğurudur. Tərəflər bu əməkdaşlığın uzun sürəcəyinə inanırlar.