Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

“Baker Tilly Audit Azərbaycan” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında Hazırlanmış Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi
31 dekabr 2023-cü il il tarixində başa çatmış il üzrə

Ətraflı: Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

“TİD KONSALTİNQ” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında Hazırlanmış Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi
31 dekabr 2023-cü il il tarixində başa çatmış il üzrə

Ətraflı: Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

“Baker Tilly Audit Azərbaycan” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında Hazırlanmış Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi
31 dekabr 2022-ci il il tarixində başa çatmış il üzrə

Ətraflı: Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

Mühasibatlıq

Yeni şirkət yaradarkən her zaman mühasibat sahəsində müxtəlif mühüm suallar maydana çıxır. Məsələn, vergiləri necə ödəməli? rəhbərlərə ödəniləcək əməkhaqqı, rəhbərin vergi və hüquqi öhdəlikləri.

 Yeni şirkətin yaradılması stimul yaradır və eyni zamanda 1 sıra mühüm qərarlar qəbul etmək lazım olur. Yaradacağınız şırkətin maliyyə bünövrəsini diqqətlə nəzərdən keçirilməlisiniz. Məsələn,

Ətraflı: Mühasibatlıq

Biznes modeli

Bu kommersiya fəaliyyətində işlədilən əsas termindir ki, dəyərləndirmə zəncirində metod mövqeyini, sifarişçini və məhsulun seçimini, qiymətqoymanı müəyyən edir.

 1. Fərasətinizə və işinizə inanın. Əgər siz və ətrafınızdakı insanlar gördüyünüz işi sevəcəksinizsə, o zaman onu mümkün qədər yaxşı etməyə çalışacaqsınız.

Ətraflı: Biznes modeli

1 -dən səhifə 2