Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

“Baker Tilly Audit Azərbaycan” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında Hazırlanmış Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi
31 dekabr 2022-ci il il tarixində başa çatmış il üzrə

Ətraflı: Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi

Mühasibatlıq

Yeni şirkət yaradarkən her zaman mühasibat sahəsində müxtəlif mühüm suallar maydana çıxır. Məsələn, vergiləri necə ödəməli? rəhbərlərə ödəniləcək əməkhaqqı, rəhbərin vergi və hüquqi öhdəlikləri.

 Yeni şirkətin yaradılması stimul yaradır və eyni zamanda 1 sıra mühüm qərarlar qəbul etmək lazım olur. Yaradacağınız şırkətin maliyyə bünövrəsini diqqətlə nəzərdən keçirilməlisiniz. Məsələn,

Ətraflı: Mühasibatlıq

Biznes modeli

Bu kommersiya fəaliyyətində işlədilən əsas termindir ki, dəyərləndirmə zəncirində metod mövqeyini, sifarişçini və məhsulun seçimini, qiymətqoymanı müəyyən edir.

 1. Fərasətinizə və işinizə inanın. Əgər siz və ətrafınızdakı insanlar gördüyünüz işi sevəcəksinizsə, o zaman onu mümkün qədər yaxşı etməyə çalışacaqsınız.

Ətraflı: Biznes modeli

Konsaltinq

Konsaltinq

Konsaltinq (ing. consulting – məsləhət vermə) —  öz biznesinin inkişafı ilə maraqlanan korporativ müştərilərə göstərilən (bir qayda olaraq, ödənişli) xidmət növüdür. Konsaltinq şirkəti bu kimi xidmətləri göstərən mənbədir. Sadə dildə desək, nəticə etibarilə konsaltinq şirkəti (konsultant) müəyyən müddətdə müştərisinin gəlirini həmin gəlirdən n % əldə etməklə artırmağa dair öhdəlik götürür.

Ətraflı: Konsaltinq

Treninq

Treninq - bilik, bacarıq və münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə yönəldilən fəal təlim növüdür. Treninq zamanı təkcə məlumat əldə edilməsi üçün deyil, həmçinin əldə edilə biliklərin təcrübədə tətbiq edilməsi üçün tez-tez istifadə edilir.

Ətraflı: Treninq

Daha çox məqalə...

  1. Autsorsinq
  2. Mühasibat uçotu

1 -dən səhifə 2